งานปรับปรุงและงานก่อสร้างโครงการอาคาร
 


 
งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารด่านเก็บเงิน ทางด่วนยกระดับดอนเมืองโทลเวย์ เช่น ด่านเก็บงานลาดพร้าว ด่านหลักสี่ ด่านบางเขน ด่านสุทธิสาร 
 


 


 
งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดัน อ่างเก็บน้ำคลองหลวง จ.ชลบุรี


 


 

งานต่อเติม Rank หลังคาโรงงานคาวาซากิ ระยอง 


 
งานต่อเติมโรงงาน Ware house คิคุว่า
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบรี