งานระบบเครื่องปรับอากาศรายละเอียดการให้บริการดังนี้

  • ให้บริการติดตั้งแอร์ ซ่อมแอร์ ย้ายแอร์ ล้างแอร์ ครบวงจร ทั้งแอร์บ้าน แอร์ธนาคาร แอร์ห้าง แอร์โรงงาน
  • จัดหาและติดตั้งระบบ AIR CONDITION CHILLER SYSTEM
  • ติดตั้งระบบจ่ายลมเย็น, ท่อส่งลม , ท่อส่งน้ำ และ PUMP
  • ติดตั้งระบบดูดระบายควัน/กลิ่น และ BLOWER
  • ติดตั้งท่อ DUCT WORK ทุกชนิด
  • ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง SPRINKLER
  • งานหุ้มฉนวน และ งานหุ้ม JACKET