งานระบบไฟฟ้า


รายละเอียดการให้บริการดังนี้
 • บริการติดตั้งหม้อแปลงไฟแรงสูง(H.V) และหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ (L.V)
 • บริการติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วไป
 • บริการติดตั้งระบบตู้สวิทซ์คอนโทรล  M.D.B/LOCAL
 • บริการติดตั้งระบบ CAP BANK,POWER FACTOR CONTROL
 • บริการติดตั้งระบบกราวด์ GROUNDING SYSTEM,GROUND LOOP
 • บริการติดตั้งระบบล่อฟ้า และระบบป้องกันแรงดันเกิน (ไฟกระชาก) ที่เกิดจากฟ้าผ่า LIGHTING PROTECTION SYSTEM
 • บริการติดตั้งระบบเตือนภัยต่างๆ เช่นไฟไหม้ FIRE ALARM CONTROL SYSTEM
 • บริการติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ภายในอาคาร,นอกอาคาร,ห้องออฟฟิศ LIGHTNING FS,HIBY,SL,EX.FS
 • บริการติดตั้งระบบประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม SAVING ENERGY SYSTEM
 • ติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
 • ติดตั้งระบบราง สำหรับเดินระบบสายส่ง,สายสัญญาณ,ซัพพอตสำหรับระบบราง
 • ติดตั้งระบบท่อร้อยสาย ระบบลอยและระบบไต้ดิน
 • ออกแบบ,คำนวณ,ขออนุญาตติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี หรือ ประจำเดือน พร้อมใบรับรองการตรวจสอบ
 • ซ่อม/แก้ไขการ์ดควบคุมในระบบ , อินเวอร์เตอร์ , บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
 • ซ่อมบำรุงระบบสายไฟฟ้า , ตู้ควบคุม , ตู้ควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าในงานอุตสหกรรม ทั้งมอเตอร์ เอ ซี , ดี ซี ทุกขนาด
 • บริการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ประจำปี
 • งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า ด้วยเครื่องเทอร์มอลสแกน (หาจุดร้อน จุดต่อที่มีปัญหา และอุปกรณ์ที่มีความร้อนเกินปกติ) เพื่อป้องกันการเกิดการลัดวงจร ป้องกันการเกิดอัคคีภัย
 • บริการรื้อถอนเปลี่ยนแปลงสายไฟฟ้า และ รับซื้อสายไฟฟ้าเก่า ทุกชนิด ทุกประเภท
 • บริการปรึกษาระบบไฟฟ้าทั่วไป ไฟฟ้ากำลัง และระบบพลังงานทดแทน,พลัง